woordwolk-foto-def

Methode

MooiWerk verkent, verbindt, vertaalt en versterkt.

Verkennen

Wij vertrekken altijd vanuit uw context. We kijken goed naar de achtergrond, het decor waarin uw leiderschapsvraag zich afspeelt. Samen verkennen we de huidige en gewenste situatie en sporen we talenten en krachtbronnen op. In het landschap dat we in kaart brengen, graven we ook dieper: wat speelt er wérkelijk, ondergronds, onder water?

Verbinden

Wij werken dichtbij, in nauwe samenwerking met u. Co-creatie, dialoog, afstemming, contact; dit soort elementen komen terug in onze werkwijze.

We verbinden taak en proces. Kijken goed naar mensen, stimuleren het eigen leiderschap zodat diversiteit de kracht van de samenwerking wordt. Dat verbindt, weten wij uit ervaring.

Vertalen

Wij zijn gericht op de praktijk. Hoe helpt u leiderschapsontwikkeling bij het realiseren van doelen? Met welk concreet gedrag ondersteunt u uw waarden en ambities? We vertalen uw en onze inzichten naar wat werkt en blijven ook betrokken bij de praktische toepassing.

Versterken

Wij geloven in de kracht van mensen. Onze ogen gaan glimmen als mensen zich ontwikkelen tot creatieve en betrouwbare leiders die zelf mooi werk leveren. Het is ons werk om u en de mensen om u heen te versterken. Mooi toch?!