Privacyverklaring

Uw privacy is voor de partners in MooiWerk van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.mooiwerk.online allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Ook geven we aan hoe we in breder verband dan de website uw privacy waarborgen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met één van de samenwerkingspartners in MooiWerk.

Contact

Wilt u contact met ons?

Laura Grob 06 – 218 36 846

Ed Grubben 06 – 518 07 258

Karin Seisveld 06 – 210 74 995

Carolien Vink 06 – 517 30 843

Onderaan dit document ziet u ook ons postadressen.

Persoonsgegevens die wij van relaties verwerken

 • NAW-gegevens, voor- en achternaam, adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum en geboorteplaat als u die aan heeft gegeven
 • Factuuradres en bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres en internetbrowser en apparaattype
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt aan ons door het invullen van vragenlijsten, het insturen van teksten of presentaties of het maken van (online)assessments
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website. Zie ook cookiestatement.

Deze gegevens hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat:

 • u tevreden bent met onze reactie op de uitgevoerde opdracht;
 • onze samenwerkingsrelatie beëindigt zonder uitzicht op een mogelijk vervolg;
 • u aangeeft dat u wilt dat wij uw gegevens vernietigen.

Reclame of promotie

Wij kunnen u informatie sturen over aanbiedingen, nieuwe producten of diensten of attenderingen op een blog, workshop, methodiek, artikel of nieuwsbrief. Dit doen wij:

 • per e-mail;
 • via social media.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame of promotie. Als u dat wenst, halen wij u van onze mailinglist. U kunt ons blokkeren. Bij eventuele nieuwsbrieven nemen wij een afmeldlink op.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen. Hierop zijn drie uitzonderingen:

 • Wij kunnen NAW- en e-mailgegevens delen met onze samenwerkingspartners: Finch voor de verandering, Grubben Ontwikkeling en Communicatie, Mindfull Matters, Karin Seisveld persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Wij kunnen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u informatie aan derden verstrekken zoals bij het uitzettten – op uw verzoek – van een assessment of het samenwerken met trainingsacteurs. Met bedrijven die uw gegevens dan verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst.
 • Wij delen informatie als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waaraan we kunnen zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging in overleg met onze professionele IT-ondersteuning en webbouwer steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze werkwijze of website-opzet wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens op het einde van dit document.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readbale zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Zo beschermt u uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vijf weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij staan u graag te woord!

Contactgegevens van de samenwerkingspartners in MooiWerk

Grubben Ontwikkeling en Communicatie
Palladiostraat 46
3822 VE Amersfoort Amersfoort

06-51807258

info@mooiwerk.online

Finch voor de Verandering

Edward Masseystraat 33
1086 ZL Amsterdam

06-51730843

info@mooiwerk.online

Mindfull Matters

Levantkade 193

1019ME Amsterdam

06-21836846

info@mooiwerk.online

Karin Seisveld persoonlijke en professionele ontwikkeling

Torenstraat 2,

1981 BC Velsen-Zuid

06-21704995

info@mooiwerk.online