In Samenwerken

 

“Kijk.”, zei mijn vader dan terwijl hij vaart verminderde. “Dit hebben wij gebouwd!” Ik tilde me een beetje op om beter door het achterraampje van de auto naar buiten te kijken. Ik keek en keek en probeerde te zien wat hij zag. Maar niet het gebouw zelf greep me nou zozeer; nee, wat indruk maakte, was de trots die in mijn vaders woorden doorklonk als hij vertelde. Over wat hij bijzonder vond aan het ontwerp, over de moeilijkheden die ze als bouwers waren tegengekomen, over de slimme oplossingen die ze hadden bedacht, over de kwaliteit van de materialen en vooral zijn mensen, over grappige anekdotes tijdens het bouwproces. “Ja, dit is een mooi werk.” Zo sloot hij dan af, meer tegen zichzelf dan tegen ons.

Sindsdien is ‘mooi werk’ voor mij aantrekkelijk gebleven. Pas later begreep ik beter waarom. Toen besefte ik wat werk eigenlijk mooi maakt: een eindproduct om trots op te zijn, je vakmanschap inzetten, verschillende kwaliteiten van mensen benutten, een spannend en succesvol samenwerkingsproces doormaken. Hard werken en samen iets waardevols bereiken.

Dit beeld van mooi werk hebben we steeds voor ogen gehad toen Ed, Karin, Laura en ik gesprekken begonnen over het bundelen van onze krachten. We deelden al zo veel: visie, werkwijze, waardering voor elkaar en ook een heel aantal opdrachten voor klanten. Zou het niet mooi zijn om daar een structureler samenwerkingsverband van te smeden? En in ons vak van coach en consultant ‘mooi werk’ als onze inspirerende opdracht te formuleren?

Renga

Er volgden gesprekken, lunches, teksten en ideeën. Soms heel veel tegelijk, soms viel het even stil. We ervoeren zelf ook weer: mooi werk komt er niet vanzelf. De doorbraak kwam tijdens de renga-avond, die we aan het eind van de zomer in 2017 organiseerden met Karel Witteveen. We regen in een stille, geschreven dialoog volgens Japanse traditie onze gedachten aan elkaar en trakteerden onszelf op de focus voor onze verbintenis: leiderschap. We genoten van een bijzonder proces waarin we onze diversiteit combineerden tot een mooi eindproduct.

Leiderschapsqueeste,

groei, geluk en resultaat.

Waardevol dus sterk

jezelf en anderen leiden.

Bezield en effectief,

puur en in contact.

Bind werkelijke stroom

aan zichtbaar resultaat.

De praktijk

Mooi werk heeft vele gezichten en gaat in onze ogen altijd net zo goed over het eindproduct als over het proces onderweg. Wij vinden het mooi werk om met mensen te werken, die dan op hun beurt weer mooi werk leveren. Dat vraagt om leiderschap van iedereen. Van de vakmensen en de directeur, van de teamleden en de manager, van onze klanten en onszelf.

Wij zijn verguld met het proces dat we de afgelopen tijd samen doorlopen hebben en met het zichtbare resultaat van onze nieuwe site. Maar wij popelen vooral om vakmanschap, energie en plezier in de praktijk in te zetten: voor leiderschapsvraagstukken van de mensen om ons heen. Mensen met wie we de wereld graag een beetje mooier maken, want dat kan zij wel gebruiken.

Laten we samen leiderschap ontwikkelen, zodat we later met trots kunnen zeggen: “Kijk, dit hebben we gebouwd!”

Carolien Vink